Dịch vụ

Bài đọc Psychic
Để sắp xếp một cuộc gọi hay đọc văn bản tôi trực tiếp tại 619-451-8364

Keen.com
Bạn cũng có thể tìm thấy tôi trên keen.com bằng cách nhấn vào liên kết này http://www.keen.com/listingdetails/listingpreview?sid=231725

Bài đọc chiêm tinh học
Nhận một chiêm tinh học cá nhân hoá đọc với đầu cá nhân nhất của bạn 5 câu hỏi đã trả lời cho giá 99. Kết quả đo được cho 4-5 năm tới trong tương lai. Điều này bao gồm 12 tháng dự báo (15 $ giá trị) và báo cáo Trở năng lượng mặt trời ($ 20). Chỉ cần gửi cho tôi ngày của bạn, thời gian và nơi sinh và đầu năm câu hỏi của bạn để có được đọc chiêm tinh này. Nhận câu trả lời của bạn trong vòng 48 giờ. Nhận biết thêm chi tiết bằng cách nhấn vào liên kết này Chiêm tinh Reading Bạn cũng có thể gửi email cho tôi để biết thêm. Bao gồm phiên điện thoại 45 phút.
Bài đọc email
Nếu bạn đang tìm kiếm một đọc email đó là $ 20 mỗi câu hỏi. Bạn có thể gửi email cho tôi tại readings@thepsychicone.com Nếu bạn có nhiều câu hỏi mà bạn có thể đủ điều kiện cho một tỷ lệ chiết khấu bó.
Share by: